Studieundersøgelsen er et samarbejde mellem Foreningen af Danske Lægestuderende og lægeskolerne ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

55% af de lægestuderende har psykiske problemer i løbet af studiet43% af de lægestuderende efterlyser bedre uddannelsesmiljø på hospitalerne under deres klinikophold
85% af de lægestuderende mener, at
fremdriftsreformen giver mere stress på studiet
75% af de lægestuderende vil målrette deres CV igennem bl.a. uklassificerede stillinger
49% af de lægestuderende forsker, når de holder orlov90% af de lægestuderende, som planlægger at flytte til udlandet kan overbevises om at blive i Danmark
Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til studieundersøgelsen kan du kontakte FADLs Hovedforening på telefon 8818 4900 eller på mail hf@fadl.dk

Du kan finde FADLs studieundersøgelse fra 2015 her