FADL sikrer sommer-SU til medlemmer

7 lægestuderende ved Århus Universitet henvendte sig i juni til FADL, fordi AU’s SU-kontor havde stoppet deres SU efter endt bacheloreksamen.

Situationen kom bag på de studerende, der var stillet i udsigt, at bedømmelsen af deres bacheloropgave først ville foreligge efter den 1. juni og de derfor ville få ret til SU i sommerferien. Imidlertid var en enkelt censor meget hurtig i sin bedømmelse af opgaverne. Han afsluttede sin karaktergivning sidst i maj.

FADL anmodede AU’s SU-kontor om at revurdere sagerne. Efter FADLs opfattelse er det ulovlig ”vilkårlig forvaltning” hvis studerende behandles forskelligt begrundet i forhold de ikke har indflydelse på.

Primo juli måned gav AU’s SU-kontor de studerende ret til at SU i sommerferien.