FADL København søger ny tillidsrepræsentant (TR)

Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL?
TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som ansættes for 1 år adgangen. Tillidsrepræsentanterne er ansat af kredsforeningen og Repræsentantskabet i København til at varetage FADL medlemmernes interesser, og har bl.a. følgende faste arbejdsopgaver:

  • Assistance til FADL-medlemmers håndtering af eventuelle klager eller anmærkninger.
  • Hjælp til medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
  • Halvårlig deltagelse på holdmøderne på FADLs faste hold for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
  • Deltagelse i Modul C-holdmøder for nyuddannende SPV’er.

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer med sikkerheden i arbejdsmiljøet, og har jævnlige møder med vagtbureauet og kredsforeningen for at diskuterer vagttagernes arbejdsforhold . Vi mødes 4-6 gange i løbet af et semester, hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle sager. Arbejdsbyrden er ca. 35-45  timer pr. semester, men kan variere alt efter, hvor mange projekter, vi har gang i.

Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvfølgelig har tavshedspligt.

Aflønning sker efter FADLs studentermedhjælpsløn med kvalifikationstillæg, og udgør per 1.januar 2015 156,21 kr/time.

Krav til ansøgere  

Du skal:

  • Være medlem af FADL
  • Have bestået SPV-kursus
  • Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde og overenskomst spørgsmål er en fordel men ikke et krav.

Semestertrin er underordnet

Send din ansøgning til tillid@fadl.dk

Ansøgningsfristen er fredag d. 20. Maj kl. 16:00

Med venlig hilsen

Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter