FADL går ind i sagerne om lægevikarernes boligproblemer

FADL på sagen har tidligere berettet om FADL-medlemmers problemer med SKAT, efter at Region Sjælland indberettede medlemmernes lægevikarværelser som skattepligtige personalegoder. I den sag fik medlemmerne deres penge retur fra SKAT.

Adgangen til lægevikarværelser volder fortsat problemer. Denne gang handler det om, at regionerne ikke overholder lægevikaroverenskomstens krav om at stille vikarværelser til rådighed for 535 kr. pr. måned. Dette problem skal håndteres nu.

I sommeren 2014 modtog flere FADL-medlemmer besked fra Region Nord om, at de skulle frasige sig retten til lægevikarværelse for at komme betragtning til lægevikariater. I sommeren 2015 er tre FADL-medlemmer med lægevikariater ved Dronninglund Sygehus blevet indlogeret i private værelser, som tidligere havde tilhørt sygehuset. Med ejerskiftet blev FADL-medlemmer pålagt at betale 2000 kr. pr. måned.

FADL kommer på sagen

FADL mødes i disse dage med Danske Regioner for at finde en løsning på af problemerne. Ud over overenskomstbrudene med overbetaling for vikarværelser og kravet om frasigelse af værelser som betingelse for vikariater, følger FADL op på Region Sjællands indberetning af vikarværelser til SKAT. Efter FADLs opfattelse undlod regionerne i disse sager at fortælle FADL-medlemmerne, at de blev placeret i værelser med højere markedsleje end de overenskomstaftalte værelser.

Vi vender tilbage med oplysning om hvordan sagerne forløber.

Har du som lægevikar haft problemer med adgangen til lægevikarværelser eller lejebetalingen, så hører vi gerne fra dig!