En positiv tendens

At Århus Universitet fra år 2016 vil fordoble optaget af kvote2-ansøgere på medicinstudiet er ikke bare til gavn for mangfoldigheden på uddannelsen, det er også et tegn på en stigende tendens til at anerkende praktisk erfaring.

FADL har længe haft anerkendelsen af praktisk erfaring som en af sine kæpheste; at dannelsen af læger sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis, og ikke gennem teori og undervisning alene.  Den hele læge skabes ved, at den studerende har tid og fleksibilitet i sin uddannelse til at kunne prøve kræfter med sit stof i praksis.

Den seneste uges tid har vi været vidne til, at denne holdning er begyndt at vinde indpas rundt omkring i samfundet.

Når 4-årsreglen laves om til en 5-årsregel og dermed giver de yngre læger et ekstra år til at samle praktisk erfaring, inden de skal vælge hoveduddannelse, er det en anerkendelse af vigtigheden af praktisk erfaring, og af den tid det kræver at gøre sig de erfaringer.

Og når Århus Universitet fordobler optaget af kvote2-ansøgere på medicinstudiet, er det ligeledes en anerkendelse af, at en kommende god studerende kan udvælges ud fra andre kvaliteter end dem, man kan læse ud af karaktergennemsnittet; altså igen en anerkendelse af værdien af praktisk erfaring.

Vi håber, at Sofie Carsten Nielsen vil skele til denne tendens, når regeringen nok engang skal kigge på fremdriftsreformen om nogle måneder. Vi vil i hvert fald fortsætte kampen for, at der under uddannelsen af læger er tid og fleksibilitet til at gøre sig praktiske erfaringer.

– Kasper Gasbjerg, formand for FADL