En kamp om ord og flere tusind kroner – FADL er på sagen

Hvordan definerer man de lægestuderendes arbejde på befolkningsundersøgelser. Det kan være en diskussion om ord, men den er bestemt ikke ligegyldig, for afhængigt af hvordan man definerer det, er der en lønforskel på næsten 20 %.

Anders arbejder på en af de store såkaldte befolkningsundersøgelser, hvor danskere i forskellige aldersgrupper og segmenter gennemgår generelle helbreds- og funktionstest. Studerende – overvejende lægestuderende – forestår arbejder via en række undersøgelsesstationer med f.eks. blodprøvetagning, vægt- og lungefunktionstest, som indsamler data om deltagerne.

Den undersøgelse Anders arbejder på finansieres af forskningsmidler, som én enkelt projektledende overlæge har ansvaret for. Selvom arbejdet udføres på et offentligt sygehuse, så sker ansættelse og aflønning ikke gennem de sædvanlige HR-systemer.

Anders henvender sig til FADL med spørgsmål om hans lønseddel er korrekt. Lønsedlen viser at Anders får 122 kr./timen som uuddannet SOSU-medarbejder.

Efter FADLs opfattelse har Anders krav på SPV-grundløn efter SPV-overenskomstens § 1. Det betyder at Anders skal have efterbetaling på godt 20 kr. pr. time han har arbejdet. Såfremt FADL får medhold, vil Anders og flere andre lægestuderende på befolkningsundersøgelser få efterbetalt flere tusinde kroner.

Hvis FADL ikke kan nå til enighed med projektlederen, sygehuset eller regionen, så er FADL er indstillet på at indlede en voldgiftssag mod Danske Regioner for at få afklaret om SPV-/VT-overenskomsten dækker dette arbejde.