Dagsorden til 14. marts

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 5 d. 14 marts 2016

16.30 – 20.30, i FADL-forhuset

 

Formalia

Valg af dirigent og referent

Dirigentens introduktion til dagsorden + godkendelse

Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde nr. 4

 

Budgetopfølgning for indeværende regnskabsår og aktuelle status i Medicinerladen

Ansvarlig for punkt: Christian Bork

Punkt til orientering
 

Status på medlemstallet

Ansvarlig for punkt: Jeppe

Punkt til orientering

 

Bygningerne på Nørre Allé

Ansvarlig for punkt FU

Tiden begynder at nærme sig, at vi skal have fundet ud af hvilke ændringer der skal ske på Nørre Allé. Karoline har sammen med gruppen for guldæg nr. 3 lavet et oplæg.

Punkt til diskussion

 

DLVV – workshop

Ansvarlig for punkt: DLVV-gruppen

DLVV-gruppen nedsat på hytteturen mødtes i Odense d. 22 med repræsentanter fra Odense. Her blev der diskuteret hvilke muligheder vi så fremadrettet. Vi besluttede at afholde en workshop hvor Klaus med inputs fra os sammensætter programmet.

 

Dagen afholdes i ÅRHUS d. 31 marts kl. 10-18

Punkt til orientering.

 

Karriereudvalget

Ansvarlig for punkt: Karrieudvalget

Vi er kommet rigtig langt med bladet “De 38 Specialer”. Vi har både fået hjælp i høj grad fra Aalborg og fra København. I starten af dette foreningsår blev der åbnet op for muligheden for, at dette skulle være et nationalt projekt således at vi havde mulighed for at få et pænere design. Der vil være et oplæg til mulige måder at dele den økonomiske udgift.
Punkt til diskussion

 

Status på HB-møde

Ansvarlig for punkt: HB-repræsentanter

Vi har i FU og FS diskuteret mulighederne for at øge gennemsigtigheden mellem hvad der foregår på HB møderne og hvad der foregår på lokal plan. Derfor indføres dette punkt. Således sikrer vi, at alle bliver opdateret på hvad der skete på sidste HB møde.
Det er som udgangspunkt ikke meningen at der skal foregå de store diskussioner, da punktet hovedsageligt er til orientering. Dermed ikke sagt at gode konstruktive forslag til HB repræsentanterne ikke modtages.

Punkt til orientering

 

Gårdfesten

Ansvarlig for punkt: FU

Vi nærme os med hastige skridt tiden for gårdsfesten – er der styr på hvordan og hvorledes vi gør det?

Punkt til diskussion

 

Eventuelt

Ansvarlig for punkt: dirigent

Eventuelle punkter indsamles, og diskuteres hver for sig.

Meddelelser

 

Vigtige datoer

DLVV – workshop: 31.martis

GF-planlægningshygge:  9.april