FADL København går sammen med Medicinerrådet om mindfulnesskurser

MR & FADL Mindfulnesskursus

FADL’s landsdækkende studieundersøgelse 2017 viste bl.a. at hele 55 % af de medicinstuderende har psykiske problemer i løbet af studietiden. Det er et alarmerende højt tal.

I FADL vægter vi trivsel på studiet højt, og vi er klar over at almen trivsel i høj grad afhænger af, at man psykisk har det godt. Mange studerende efterlyser nogle konkrete værktøjer, der kan hjælpe én med at bevare roen selv når hverdagen bliver travl. Værktøjer man kan benytte sig af både på studiet og senere når man er ude i klinik.

Ideen med netop et kursus i nogle konkrete mindfulness-teknikker er at stress og psykisk mistrivsel på den måde kan forebygges. Medicinerrådet ved Københavns Universitet afholdte allerede sidste år et pilotprojekt for bachelorstuderende, hvor mindfulness-teknikker var på skemaet. Pilotprojektet viste lovende resultater og havde glade kursusdeltagere.

FADL København og Medicinerrådet går sammen

I år er vi i FADL gået sammen med Medicinerrådet om at udbyde flere af disse kurser – nu både for bachelor- og kandidatstuderende. Underviser på kurset er Merete Lindholmer, som er uddannet stresscoach og mindfulnessinstruktør. Merete har tidligere afholdt kurser for læger og er derfor vant til at arbejde med de udfordringer, som lægelivet kan bringe med sig.

Synes du dette lyder interessant er der i dag åbent for tilmeldinger via event, som du finder på Facebook.

I FADL vil vi gerne være med til at sætte fokus på, at det gavner at prioritere en forebyggende indsat på dette område. Vi håber derfor at den erfaring og de resultater vi får gennem dette samarbejde med Medicinerrådet politisk kan bruges videre frem til fx at vise, hvilken gavn det kunne have at gøre dette tilbud tilgængeligt for alle interesserede studerende.

Det kommende år vil vi i FADL have øget fokus på trivsel undervejs på studiet. Hvis du synes det lyder spændende kan du løbende følge med på vores Facebookgruppe, og hvis du har input til noget vi kunne tage op eller ris/ros så er du som altid velkommen til at skrive til os.

Henvendelser om trivselstemaet og/eller ideer til noget vi kan tage op: Skriv til Urd på ush@fadl.dk

Læs mere på Facebook eventet her.

Resultat af repræsentantskabsvalget 2017

Stillingsopslag

FADL søger 1-2 undervisere til nyt præ-TKO-kursus.

Vi forventer, at du…

 • har været lægevikar eller er i KBU
 • kan lide at undervise yngre medstuderende
 • kan give en god introduktion til f.eks. Blodprøvetagning, sutur, PVK-anlæggelse, kirurgisk vask og dele af den objektive undersøgelse.
 • kan undervise én dag i maj

Da det er første gang, vi afholder kurset, er vi interesserede i et tæt samarbejde med dig omkring kursets indhold og struktur.

Send din motiverede ansøgning til katrine.thomsen@fadl.dk inden d. 23. Marts kl. 12.00. Vi glæder os til at høre fra dig.

Københavns repræsentantskab 2016-17

Valget er slut og det nye repræsentantskab er konstitueret. Se resultatet her.

Antal stemmer
Andrea Maier 178
Thomas Svare Ehlers 176
Ossian Nilaus Gundel 162
Tue Leth Nielsen 136
Claas-Frederik Johannsen 130
Mads Marstrand Helsted 128
Mads Koch 115
Tobias Berg 114
Sebastian Moretto Krog 109
Annarita Ghosh Andersen 100
Josefine Tangen Jensen 98
Urd Schrøder Holm Hansen 96
Katrine Kjær Iversen 93
Niels Frederich R. Holm 74
Niels Bjørn Dalsgaard 73
Maria  Vestager 72
Linnea Thye Gerdes 70
Katrine Feldballe Bernholm 63
Maria Hilscher 63
Kristian Mosfeldt Jeppesen 62
Emma  Odgaard 58
Suppleant Katrine Søgaard Thomsen 55
Suppleant Kaare Johan Peter Stolt 42
Suppleant Jonas Hallum Johansen 41
Suppleant Andreas Søborg 37
Suppleant Nicolai Palsbo Tøttrup 36
Suppleant Malthe Emil Bergholt Hviid 29

Medlemsrabat på stetoskoper

FADL har indgået et samarbejde med Medicinerladen i Aarhus. Nu kan medlemmerne i København købe stetoskoper til den fordelagtige pris de har i Aarhus! Se udvalget af stetoskoper her

For at bestille et stetoskop, skal du sende følgende oplysninger i en mail til 8878@bogpost.dk:

 • Navn
 • Adresse
 • Medlemsnummer

God sommer

Kære FADL-medlem

Et omvæltende forårssemester går snart på held. Foråret har bud på mange forskellige udfordringer, både lokalt i København og på landsplan.
Fremdriftsreformen har dog været alt overskyggende. Reformen har for alvor gjort sit indtog på studierne, og vi kan bestemt mærke dens begrænsninger. På trods af en revideret udgave – som vi nok kommer til at se efter sommeren – begrænser det os studerende stadig i mulighederne for at forske og tage lægevikariater.

I FADL har vi løbende haft kontakt til uddannelsesministeren og uddannelsesordførerne, og gjort dem opmærksom på de problematikker fremdriftsreformen skaber for os, og ikke at forglemme de pressede hospitals afdelinger og forskningsenheder der gerne vil benytte os.

De gode nyheder er her, at de langsomt er ved at forstå, at vi lægestuderende er unødigt pressede. Så forhåbentligt begynder de snart at røre på sig inden på Christiansborg.
På den anden side af Storebælt, har regionerne valgt at nedlægge vagtbureauet og selv varetage disponeringen af FADL-vagter. Vi frygter at dette betyder to forskellige muligheder for relevante studiejobs til de medicinstuderende på landets fire lægeskoler. Vi prøver løbende at øge mulighederne for, at de studerende i Vestdanmark har mulighed for at tage vagter i FADL Københavns Vagtbureau – så alle landet lægestuderende har samme muligheder.

I det kommende semester vil vi endnu engang gøre vores bedste for, at vi får de muligheder vi ønsker og efterspørger, så vi kan blive de læger vi gerne vil!
I ønskes alle en rigtig god sommer.

FADL København søger ny tillidsrepræsentant (TR)

Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL?
TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som ansættes for 1 år adgangen. Tillidsrepræsentanterne er ansat af kredsforeningen og Repræsentantskabet i København til at varetage FADL medlemmernes interesser, og har bl.a. følgende faste arbejdsopgaver:

 • Assistance til FADL-medlemmers håndtering af eventuelle klager eller anmærkninger.
 • Hjælp til medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
 • Halvårlig deltagelse på holdmøderne på FADLs faste hold for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
 • Deltagelse i Modul C-holdmøder for nyuddannende SPV’er.

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer med sikkerheden i arbejdsmiljøet, og har jævnlige møder med vagtbureauet og kredsforeningen for at diskuterer vagttagernes arbejdsforhold . Vi mødes 4-6 gange i løbet af et semester, hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle sager. Arbejdsbyrden er ca. 35-45  timer pr. semester, men kan variere alt efter, hvor mange projekter, vi har gang i.

Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvfølgelig har tavshedspligt.

Aflønning sker efter FADLs studentermedhjælpsløn med kvalifikationstillæg, og udgør per 1.januar 2015 156,21 kr/time.

Krav til ansøgere  

Du skal:

 • Være medlem af FADL
 • Have bestået SPV-kursus
 • Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde og overenskomst spørgsmål er en fordel men ikke et krav.

Semestertrin er underordnet

Send din ansøgning til tillid@fadl.dk

Ansøgningsfristen er fredag d. 20. Maj kl. 16:00

Med venlig hilsen

Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter

Rusintroduktion i København

Nedenfor kan du se tiderne for rusintroduktion foråret 2016. Det foregår i kantinen på Blegdamsvej 26, 2200 København N.

 

Hold 101 Torsdag den 11-2-16 kl. 14.00-15.45
Hold 102 Onsdag den 10-2-16 kl.13.00-14.45
Hold 103 Mandag den 15-2-16 kl. 10.15-12.00
Hold 104 Mandag den 15-2-16 kl. 13.15-15.00
Hold 105 Torsdag den 11-2-16 kl. 12.00-13.45
Hold 106 Mandag den 8-2-16 kl. 13.30-15.15
Hold 107 Tirsdag den 9-2-16 kl. 9.15-11.00
Hold 108 Torsdag den 11-2-16 kl. 9.30-11.15
Hold 109 Mandag den 8-2-16 kl.11.15-13.00
Hold 110 Onsdag den 10-2-16 kl.09.15-11.00
Hold 111 Tirsdag den 9-2-16 kl. 11.30-13.15

 

Demonstration mod nedskæringer på uddannelserne

På torsdag d. 29. oktober kl. 16 på Rådhuspladsen i København OG på Rådhuspladsen i Aarhus afholder Uddannelsesalliancen en stor demonstration imod nedskæringer på landets uddannelser.

Uddannelsesalliancen er en sammenslutning af mange organisationer bl.a. Danske Studerendes Fællesråd. Uddannelsesalliancen kæmper for tre mål:

 • Stop milliardnedskæringer på uddannelse
 • Hæv kvaliteten
 • Invester i fremtiden

Venstre har foreslået at skære 8,7 mia. på vores uddannelser og på forskning.

Milliardnedskæringerne vil betyde store kvalitetsforringelser i hele uddannelsessystemet, institutionslukninger, fyringsrunder blandt undervisere samt forringelser af den danske grundforskning. Politikerne burde have højere ambitioner for kvaliteten af de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Det er nemlig ikke gennem besparelser på uddannelse, vi bygger et stærkt og bæredygtigt samfund i fremtiden. Det er tværtimod ved at sikre et højt uddannelsesniveau for alle, uanset uddannelsesretning. At skabe et uddannelsessystem, hvor kvaliteten er i højsædet, kan godt lade sig gøre. Det handler ikke om, hvorvidt der er råd, men om hvorvidt politikerne vil prioritere midlerne til at skabe kvalitetsuddannelser eller ej.

FADL støtter uddannelsesalliancens initiativer og opfordrer alle til at deltage!

FADL København har fået ny formand

Efter et tæt kampvalg blev det Ossian Gundel, som løb med det ærefulde hverv.

STORT TILLYKKE til vores nye formand.

Ossian