FADL sikrer sommer-SU til medlemmer

7 lægestuderende ved Århus Universitet henvendte sig i juni til FADL, fordi AU’s SU-kontor havde stoppet deres SU efter endt bacheloreksamen.

Situationen kom bag på de studerende, der var stillet i udsigt, at bedømmelsen af deres bacheloropgave først ville foreligge efter den 1. juni og de derfor ville få ret til SU i sommerferien. Imidlertid var en enkelt censor meget hurtig i sin bedømmelse af opgaverne. Han afsluttede sin karaktergivning sidst i maj.

FADL anmodede AU’s SU-kontor om at revurdere sagerne. Efter FADLs opfattelse er det ulovlig ”vilkårlig forvaltning” hvis studerende behandles forskelligt begrundet i forhold de ikke har indflydelse på.

Primo juli måned gav AU’s SU-kontor de studerende ret til at SU i sommerferien.

Vær vaks ved havelågen, hvis du vil forske

Årets posterpris og 10.000 kr. gik til FADL-medlem, Mikkel Højlund. Han fik forskningsprisen for at dokumentere, at forbruget af antipsykotisk medicin ikke øges på en psykiatrisk afdeling, der har færre bæltefikseringer.

I denne tid oplever FADL et pres på lægestuderendes mulighed for at forske; først og fremmest pga. presset fra fremdriftsreformen og begrænsede orlovsmuligheder til forskning. FADL mener, at Mikkels arbejde er et eksempel på, at prægraduat forskning gør en forskel, og at forskningen skal have gode rammer. Derfor ringende Claas, som er formand for Uddannelsespolitisk Udvalg, til ham, for at høre, hvad andre kan lære af Mikkels forløb.

Claas: Hvordan kommer man i gang med at forske?

Mikkel: Det er vigtigt, at man selv søger mulighederne. Jeg har fået lov til at prøve det, jeg drømmer om allerede nu, fordi jeg har været vaks ved havelågen.

Claas: Er det er ligesom andre job – hvor det er de særligt interesserede, der aktivt søger kontakten, og derigennem bliver introduceret til jobbet eller forskningsprojektet?

Mikkel: Ja, jeg har fx kontaktet mange afdelinger, for at høre om jeg måtte besøge dem, og jeg har aldrig fået nej. Man skal bare kontakte den uddannelsesansvarlige på afdelingen. Når man er derude, så er det nemmere at finde ud af, om specialet er spændende, om der er gode folk og gode ideer i afdelingen.

Claas: Hvordan startede det forsikringsprojekt, som du har fået prisen for?

Mikkel: Jeg kom med i Psykiatrisk Forskerakademis Odense gruppe. I gruppen arbejder vi med hinandens manuskripter, postere, præsentationer og tager til konferencer sammen, og på den måde lærer vi af hinandens arbejde. Derudover har vi en erfaren psykiatriprofessor tilknyttet to timer om ugen. Han hjalp mig med at finde en psykiatrisk afdeling, hvor jeg kunne arbejde halvt med forskning og halvt med vikararbejde. På denne afdeling var der en overlæge, der havde en ide omkring at undersøge medicinforbruget og udviklingen i bæltefikseringer, men som samtidigt manglede en til udføre arbejdet. Sådan startede projektet.

Claas: Hvordan håndterede du dit studie ved siden af?

Mikkel: Jeg havde noget undervisning, så jeg må læse lidt hist og her. Men det var nemt at flytte rundt på studiet på grund af vores blokstruktur i Odense. Også fordi jeg er startet, før det blev stramt med tilmelding. Jeg tror ikke næste kuld, har de samme muligheder pga. Fremdriftsreformen, men jeg tror godt man kan, hvis man er kreativ.

Claas: Ja, i FADL har vi lavet Den Lille Lilla, der viser reglerne, og hvordan man kan udnytte de muligheder der er.

Mikkel: Fedt. Det vidste jeg ikke.

Claas: Hvad får man ud af at forske?

Mikkel: Udover at man dygtiggør sig selv, så er jeg blevet bedre til at vurdere information kritisk, når jeg søger svar på et spørgsmål i mit kliniske arbejde. Jeg læser artiklerne og forstår forskningen på en anden måde, og jeg kan nemmere vurdere dem kritisk i den kontekst vi står i, da jeg selv har stået på den anden side.

Mikkel slutter af med endnu et godt råd: Find et godt projekt, og nogle gode vejledere. Det er dem man skal lære af.

Du kan læse mere om Mikkels forskergruppe her: www.psychiatricresearchacademy.org

Lægestuderende ventede to år på belønning for forskningsprojekt

En gruppe lægestuderende indgik en aftale med lederen af et spændende forskningsprojekt, de skulle være en del af. Samarbejdet viste sig dog at være langt mere krævende end forskningsarbejdet i sig selv.

I en mailkorrespondance mellem de studerende og projektledelsen, lød aftalen, at de studerende ville blive belønnet for deres arbejdsindsats. De studerende fik valget mellem bøger, computere eller penge som belønning. De lægestuderende takkede ja til den kontante belønningsmulighed med det in mente, at der så ville blive trukket skat af deres belønning. Hvad, de dog ikke havde forventet, var en næsten toårig lang korrespondance mellem dem og projektledelsen i deres forsøg på at blive betalt for deres arbejdskraft.

Ledelsen blev truende, men de studerende gjorde fortsat krav på deres ret til betaling. Det var her, at FADL måtte træde til.

FADL på sagen!

FADL blev mødt af en projektledelse, der pointerede, at deltagelsen i projektet var en belønning i sig selv. Uanset betegnelsen af den lovede honorering, var der dog her tale om et stykke arbejde, der skulle ydes betaling for. FADL fik vendt om på ledelsens indstilling, og de studerende modtog omsider løn for deres hårde stykke arbejde.

Hos FADL oplever vi desværre jævnligt, at medlemmer bliver inddraget i forskningsopgaver med en forventning om, at de lægger frivillig og ulønnet arbejdskraft i deltagelsen.

Det er vigtigt at modvirke tendensen til gratis arbejde, og derfor er vi stolte, når studerende – som i denne sag – kræver deres ret til gavn for dem selv og andre lægestuderende, der kommer i samme situation.

FADL Forsikring ved studieophold i udlandet

 

FADL Forsikring studieophold i udlandet -01_Jeppes-MBP_Aug-19-111822-2016_Conflict

Med FADL Forsikring har du en forsikring, som dækker dig der hjemme, men også når du skal på studieophold i udlandet. Inden du pakker din bagage og sætter dig på flyet, er det en god ide at vide lidt om, hvordan din forsikring dækker, når du er af sted. Derfor har vi samlet en lille oversigt, som vi håber kan være med til at gøre det hele lidt mere overskueligt.

Vigtigt: behold din folkeregisteradresse i Danmark

For at din forsikring skal være gældende, er det vigtigt, at du beholder din folkeregisteradresse i Danmark, da dette er et krav for at have FADL Forsikring. Dette kan du gøre ved udenlandsophold med varighed på op til 6 måneder.

Verdensrejseforsikring i 60 dage

Din verdensrejseforsikring dækker i de første 60 dage af din rejse. Det betyder, at i denne del af din rejse, dækkes bl.a. udgifter til ophold og behandling på hospital, hvis du skulle være uheldig og få en skade. Rejseforsikringen indeholder også en bagagedækning, hvis din bagage skulle bliveforsinket elle ødelagt under rejsen.

Indboforsikring i udlandet

Hvis noget af dit indbo skulle bortkomme eller blive ødelagt under din rejse, dækker din forsikring i op til 3 måneder af dit udenlandsophold, med op til 10% af forsikringssummen i din indboforsikring. Bemærk dog at mistede penge eller særlige private værdigenstande ikke er dækket ved bortkomst eller beskadigelse. Indboforsikringssummen er på 500.000 kr. Hvis du har en udvidet indboforsikring, er forsikringssummen på 800.000 kr. Derudover er du dækket af din ansvarsforsikring i de første 3 måneder af din rejse.

Hvis du skal være af sted i en længer periode, end hvad dele af forsikringen dækker over, anbefaler vi dig at tegne Europæiske Rejseforsikring for den resterende periode. Gennem FADLs hjemmeside får du 25% i rabat hos Europæiske Rejseforsikring.

Ulykkesforsikring på hele rejsen

FADLs ulykkesforsikring er en heltidsforsikring og dækker derfor ved hele dit udenlandsophold. Ulykkesforsikringen dækker ved varige skader på den forsikrede. Du skal dog huske, at Codan ikke dækker skader som er selvforskyldt eller som opstår, når du er fuld eller påvirket af andre beruselsesmidler.

Klinik i udlandet? Brug FADLs Klinikforsikring

Hvis du har behov for en ansvarsforsikring, som dækker mens du er inde på laboratoriet, har du som medlem af FADL mulighed for at tegne FADL Klinikforsikring. Den dækker dit ansvar, hvis du ved et uheld kommer til at skade andre personer i laboratoriet.

Hvis uheldet er ude

Hvis du er uheldig og får en skade, eller er ude for et uheld på din rejse, skal du huske at melde skaden til Codan snarest muligt. Du kan læse mere om skadesanmeldelse her.

Hvis du har spørgsmål til forsikringen, kan du ringe til Karoline Barkvoll Holstad på 40605092.

FADL ønsker dig en god rejse og et godt studieophold

Takkebreve til Region Nord og PLO-Nord

På vegne af de lægestuderende ved Aalborg og Århus universiteter ønsker vi at takke Region Nord og PLO-Nord samt deres administration for at have valgt en god løsning med overenskomstmæssig aflønning af de lægestuderende, der deltager i regionens sommerpraktik i almen praksis.

Beslutningen om at bruge regionernes og FADLs overenskomst for sygeplejevikarer er et positivt og progressivt initiativ, der bidrager til at lægestuderende får en god og tryg oplevelse af arbejdsmarkedet i Nordjylland og ikke mindst af arbejdet i almen praksis. Efter vores opfattelse understøtter initiativet målsætningen om at gøre regionen og almen praksis attraktiv for lokale lægestuderende, hvilket igen styrker ønsket om tilstrækkelig og god sundhedsdækning til regionens borgere.

Endelig ser vi regionens imødekommelse af vort ønske som en lovende start på et positivt samarbejde om regionens kommende formidling af FADL-vagter i en hjemtaget regional model. Som bekendt står vi til rådighed for drøftelser og bidrag til planlægningen af den fremtidige FADL-vagtformidling.

Med venlige hilsner

Sandra Langsted, formand for kredsforening FADL Aarhus

Nicolai Kjærgaard, formand for FADL lokalenheden i Aalborg

 

Udenbys FADL-vagter i København

Det er nu lykkedes for FADL at sikre, at du som lægestuderende ved SDU, AU og AAU kan tage FADL-vagter via Københavns Vagtbureau på samme vilkår som KU-studerende, når du har ophold i København.  Som udenbys vagttager er det nu muligt at registrere i KVBs vagtopskrivning, at du ikke har transportudgifter. Hospitalets udgift til din vagt er herefter den samme som til KU-vagttagere.

Det problem der nu er løst opstod da Region H ønskede at kunne sige ”nej” til vagttagere fra andre universiteter end KU, fordi disse vagttagere skal have en højere transportbetaling end KU-vagttagere. FADL var overraskede over denne udmelding, eftersom prisforskellen ikke tidligere har været et problem i andre regioner. Det gælder især Vestdanmark, hvor afstandene og dermed transportudgifterne kan være store. Her har man længe formået at håndtere problemet ved at regionerne deles om udgifterne. FADL kunne dog ikke overbevise Region H og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om, at transportdækningen sikrer en god mobilitet til glæde for alle parter. Derfor har vi nu forhandlet os frem til den næstbedste løsning.

Hvis du har tekniske spørgsmål til vagtopskrivning m.v. kan du kontakte Københavns Vagtbureau. Spørgsmål til overenskomsten eller forhandlingsresultatet kan du rette til forhandlingschef, Torben Conrad (toc@fadl.dk, 88194901) eller til FADLs jurist Klaus Pedersen (88184904, kpe@fadl.dk),

De bedste sommerhilsner

Andrea Maier

Andrea Maier

Formand for FADLs overenskomstudvalg

 

Din FADL Forsikring dækker på Roskildefestivallen

 

Basic_Canopy_orange

Sæsonen for festivaler bliver skudt i gang og heldigvis er det kun få, der kommer til skade i festligt lag. Hvis uheldet rammer dig som FADL-medlem med FADLs indboforsikring så husk, at du er dækket mod tyveri, men husk at anmelde tyveriet til festivalens politi.

Med FADLs verdensrejseforsikring kan du ved sygdom få dækket udgifterne til koncertbilletterne med op til 2.130 kr., hvis du ikke kan deltage under dele af eller hele festivalen. Hvis du bliver syg under festivalen, kan du desuden få dækket udgifterne til, at en ledsager eller ens nærmeste fx kommer fra Aalborg til Rigshospitalet. Hvis du også har FADLs udvidede verdensrejseforsikring, er du dækket ved afbestilling ved sygdom eller dødsfald i nær familie, og kan få billetten refunderet med op til 2.130 kr. Du behøver altså ikke rejse til udlandet for at blive omfattet af verdensrejseforsikringen.

 Som i alle andre tilfælde er du også dækket af din ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du skulle være uheldig at blive udsat for en kvæstet eller hvis du skulle komme til at gøre skade på andre personer eller deres ejendele. Husk at forsikringen ikke dækker, hvis du kommer til skade eller gør skade på andre i beruset tilstand.

Ved sygdom eller skade, så kontakter du Codan med en skadesanmeldelse så hurtigt som muligt – enten online eller via telefon og mail.

God Festivalsommer!

 Er du i tvivl om din forsikringsdækning, så kontakt FADLs forsikringsservice (Karoline Barkvoll, 4060 5092, eller Torben Conrad, 88184902. Skriv til Forsikring@fadl.dk)

Husk dine feriepenge

Ferietiden nærmer sig, og du skal huske at du har ret til feriepenge, når du har arbejdet i 2015.
Som timelønnet betaler du hver måned 12,5 pct. af din løn til Feriekonto. Du optjener feriepenge ved arbejde udført i kalenderåret (1. januar – 31. december). Feriepengene udbetales i ferieåret, 1. maj – 30. april.

Du kan få feriepengene udbetalt 1 måned før du holder din ferie. For at få pengene skal du kontakte den feriefond, hvor din arbejdsgiver har indbetalt feriepengene til. Det fremgår af din overenskomst, hvor det er. Langt de fleste arbejdsgivere bruger Feriekonto. Feriekonto kontakter du på nettet: https://www.borger.dk/Sider/Oversigt-ferie.aspx

Du kan få udbetalt dine feriepenge op til 3 år tilbage – dvs. til og med ferieåret 2013/14. Når du ansøger om dine feriepenge, vil du blive bedt om en ferieerklæring fra din arbejdsgiver, hvis du ikke har en sådan, så kan du i stedet angive ”på tro og love”, som det hedder, at du holder ferie.

Er du i tvivl om dine ferie-/feriepengerettigheder, så kontakt FADL Rådgivning (Klaus Pedersen, 88184904, eller Torben Conrad, 88184902, Skriv til hf@fadl.dk)

Husk dit rejsefradrag inden på søndag!

På søndag den 1. maj udløber fristen for dine rettelser af årsopgørelsen for 2015. Rejsereglerne er et af de områder, hvor en del lægestuderende overser fradragsmulighederne. For 2015 er rejsefradraget for logi 202 kr./døgn og ét yderligere fradrag for kost på 471 kr./døgn. Altså i alt et fradrag på 673 kr./døgn. Det samlede fradrag kan højst nå op til 25.900 kr. i 2015.

Du har ret til rejsefradraget, hvis din arbejdsgiver ikke fuldt ud har dækket din udgifter til kost og logi. Derudover er det et krav, at du har været på rejse i mindst 24 timer, og i den periode har været afskåret fra at opholde dig 11 timer i eget hjem. De 24 timer regnes fra at du forlader hjemmet og til indtil du på ny er hjemme. Nogle skatteregioner kræver at du reelt har overnattet ude for at kunne opnå logi-fradraget, men efter FADLs opfattelse giver loven ikke ret til at stille dette krav. Transporttiden indgår i rejsen, men den skal regnes ud fra det hurtigste transportmiddel (oftest bil), uanset at du tager toget.

Til FADL-medlemmerne sender vi gerne en EXCEL-fil, der hjælper med at beregne dit samlede rejsefradrag og et eventuelt befordringsfradrag. Befordringsfradrag er nemlig ofte relevant, når du tager vagter langt fra bopælen (EXCEL-filen fås via mail til HF@FADL.dk). Vi sender dig også gerne vores skattevejledning, som fokuserer på skatteforholdene for lægestuderende.

Hvis du ikke senest på søndag når at få rejsefradraget registreret på din 2015-årsopgørelse, så fortvivl ikke. Du har stadig mulighed for at efterregulere 3 indkomstår. Ifølge skattekalenderen åbner Skat for denne regulering fra den 11. maj.

God 1. maj!!

Lægevikar får tillæg for fleksibelt overarbejde

Et FADL-medlem arbejder som lægevikar på Kolding Sygehus’ psykiatriske afdeling, men pga. hviletidsreglerne kan han ikke arbejde så meget, som han ønsker, før der bliver udarbejdet en rammeaftale.

Nils er glad for sit arbejde på Kolding Sygehus. Arbejdet giver ham dels erfaring til hans kommende arbejdsliv, og dels udgør lønnen et godt supplement til hans SU. For at kunne få studie, fritid og arbejdsliv til at hænge sammen, ønsker han imidlertid at kunne tage så lange vagter som muligt. Men da sygehuset ønsker at overholde hviletidsreglerne, som er fastsat i lægevikaroverenskomsten og arbejdsmiljøreglerne, forudsætter det en aftale med FADL som overenskomstpartner.

 

FADL på sagen

FADL går ind i sagen og sender sygehuset en rammeaftale for dispensation fra hviletidskravet. Samtidig anmoder FADL om, at medlemmet får et tillæg på 2.000 kr. for at udvise fleksibilitet i ansættelsen.

Sygehuset tiltræder rammeaftalen og accepterer FADLs udspil om tillægget på 2.000 kr. til medlemmet.