Både tavshedspligten og lægefagligheden består – også i 2014!

Kære medicinstuderende

Det bragte sindene i kog fra forelæsningssale til lægepraksisser, da regeringen for nylig foreslog, at politiet under efterforskning fremover skal kunne bladre medicinske journaler igennem uden retskendelse. Medicinstuderende, sygeplejersker, læger og sundhedsfagligt personale rejste sig øjeblikkeligt i forenet protest mod denne krænkelse af den sundhedsfaglige tavshedspligt. Og dét med rette.

Selvom tavshedspligten kan føles som et åg, når man sidder i snak med læsemakkeren på vej hjem fra klinik, er den en helt uundværlig fortrolighed, når udveksling af intime informationer bliver nødvendig for helbredelsesindsatsen. Tavshedspligten er en hjørnesten i tillidsforholdet mellem patient og læge og derfor også en hjørnesten i den sundhedsfaglige stolthed. Lægens tavshedspligt må forblive ukrænkelig, selv af politiet. Dette princip tilhører en fremsynet faglig stolthed, der sikrer sundhedsplejen de bedst mulige vilkår – og som den sundhedsstuderende bør tage til sig fra uddannelsens dag 1 og værne om resten af lægelivet.

Denne aktuelle sag viser også, hvor god hele vores faggruppe af læger, sygeplejersker – studerende såvel som praktiserende – er til at stå sammen om vores principper. Det er et fantastisk fagfællesskab, som jeg er stolt af at være en del af og som jeg ved, at vi skylder vores patienter. Lad derfor lyde et opråb: Værn om vores fælles faglige stolthed – og værn om tavshedspligten!

Mange hilsner

Claus Uhrenholt Christensen