Ansættelses- og arbejdsretlig kompetent jurastuderende til fagforening

Vi er en mindre fagforeningen i København for lægestuderende (FADL – foreningen af danske lægestuderende) som søger en juridisk studentermedhjælp 15 timer ugentligt til telefonisk- og mail-rådgivning af FADLs medlemmer.

Rådgivningen angår især følgende arbejdsretlige emner.

  • Funktionærlovsbeskyttelse
  • Ansættelsesbevisreglerne
  • FADLs fire kollektive overenskomster for lægestuderende
  • Ferielovgivningen
  • Arbejdstidsreglerne
  • Barseldagpengereglerne
  • Sygedagpengereglerne

Du må også gerne være stærk på det forvaltningsretlige område, eftersom de lægestuderende overvejende er ansat på det offentlige arbejdsmarked.

FADL sekretariatet i København har 7 faste medarbejdere, der dækker hele landet og herfra servicerer FADLs tre kredsforeninger i København, Århus og Odense.

Jobbet giver dig mulighed for at komme langt ind i maskinrummet for kollektive arbejdsret med adgang til deltagelse i kollektive overenskomstforhandlinger og konfliktløsning på alle niveauer – individuelt såvel som kollektivt. Du vil komme i tæt personligt og professionelt samspil med de lægestuderende politikere, som leder FADL.

Du vil få mulighed for at bruge og udvikle din serviceprofil. Service er helt afgørende i kontakten til FADLS medlemmer. Jobbet giver dig også mulighed for prøve kræfter med bredere samfundsfaglige opgaver, bl.a. statistik samt indsamling og analyse af kvalitative data.

De 15 timers ugentligt arbejde kan tilrettelægges fleksibelt fra måned til måned. Lønnen er 157,56 kr./timen inkl. pension (lønnen følger SUL og FADLs overenskomst for studenterundervisere ved universiteterne).

Hvis du er interesseret så send senest den 20. juli en skriftlig ansøgning og cv på mail til juridisk konsulent, Klaus Pedersen (kpe@fadl.dk)

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent, Klaus Pedersen, både på telefon (50457376) og mail (kpe@fadl.dk).

FADL er fagforening for mere end 5000 lægestuderende i hele Danmark. FADL har forhandlingsret for fire overenskomster (sygeplejevikar og ventilatør overenskomsten, lægevikaroverenskomsten, lægevikaroverenskomsten i forsvaret og studenterunderviseroverenskomsten. Studenterunderviseroverenskomsten forhandler FADL sammen med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL). Forhandlingsmodparterne er henholdsvis Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen.