Forbedringer ved indboforsikring via FADL

Elektronikdækning
Dækker uanset købsland, hvis blot genstanden lovligt må anvendes i Danmark (og Grønland).

Grønland
Betragtes som en del af Danmark, dvs. anerkendt som bopælsland.

Bofællesskaber
Kan dække op til 4 personer (kun på udvidet indboforsikring).

Forbedringer ved ulykkesforsikring via FADL

Farlig Sport
Dækker varigt mén og behandlinger, hvis ulykken sker ved en ”enkeltbegivenhed”.

Tilskadekomst under forsøg på redning af menneskeliv
Dækket.

Forbedringer ved rejseforsikring via FADL

Rejseperiode
90 dage.

Sygdom og hjemtransport
Ingen øvre sumgrænse.

Farlig Sport
Dækker hospitalsophold, lægebehandling, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, erstatningsrejse mv. ved ulykke sket under ”farlig sport”.

Evakuering ved terror, natur-katastrofer, krig, epidemiudbrud ol.
Tryg vurderer hver gang situationen, også selvom UM ikke fraråder indrejse i området eller anbefaler evakuering.

Eftersøgning og redning
Dækker eftersøgning i en radius af 50 km fra det sted, du sidst blev set – og redning, når du er lokaliseret.

Krisehjælp på stedet og efter hjemkomst
Dækker krisehjælp på stedet uden begrænsning, samt psykologbehandling efter hjemkomst med op til 14.346 kr. (2017) pr. person.

Afbestilling, hvis hovedformålet med rejsen bliver aflyst
Dækker afbestilling, hvis et planlagt offentligt arrangement bliver aflyst, fx en koncert, sportsarrangement eller en teaterforestilling. Dækker også afbestilling, hvis den man skal besøge pludseligt dør, bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke (kun på udvidet verdensrejseforsikring).

Afbestilling ved indkaldelse til re-eksamen
Dækker afbestilling, hvis en rejse må aflyses, fordi sikrede indkaldes til re-eksamen i den planlagte rejseperiode eller indtil 14 dage efter planlagt hjemkomst (kun på udvidet verdensrejseforsikring).

Afbestilling ved terror, natur-katastrofer, krig, epidemiudbrud o.l.
Tryg vurderer hver gang situationen, også selvom UM ikke fraråder indrejse i området eller anbefaler evakuering (kun på udvidet verdensrejseforsikring).

Brug for hjælp?

Kontakt FADLs forsikring på mail: forsikring@fadl.dk.