5-års fristen. Er den hensigtsmæssig for patienten, for samfundet – og for lægen?

Til debatten deltager Formanden for Sundheds- og Ældre udvalget Liselott Blixt (DF), medlem af sundhedsudvalget for Liberal Alliance May-Britt Kattrup samt medlem af sundhedsudvalget for Socialdemokraterne Flemming Møller Mortensen. Fra Yngre Læger deltager næstformand Helle Søholm og fra Region Nord deltager Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef i Videreuddannelsessekretariatet. Sæt kryds i kalenderen

Torsdag d 29. oktober 2015 kl. 16.30 – 18.15 i Lundsgaard Auditoriet på Panum.

Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendigt!
Læs mere om mødet på hjemmesiden www.kvindeligelaeger.dk, samt i MOK og Ugeskrift for Læger.