15.000 kr. skattefrit til lægestuderende

”Niks, du har rettigheder som en jordbærplukker!” Det svar fik Hanna da hun spurgte sin arbejdsgiver i en lægepraksis i København, om hun  havde krav på løn under sygdom, hvor hun var hospitalsindlagt.

Heldigvis henvendte HannA sig derefter til FADL for at høre om arbejdsgiveren havde ret.

FADL kunne hurtigt fortælle HannA, at arbejdsgiveren ikke havde ret. Hun havde både krav på løn under sygdom og på det ansættelsesbevis, som arbejdsgiveren aldrig havde udstedt. Samtidig kontrollerede FADL, om Hanna havde fået den rette løn – Det havde hun ikke.

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening kunne godt se at arbejdsgiveren havde båret sig forkert ad. Efter nogen forhandling blev man enige om at Hanna havde krav på 15.000 kr. i skattefri godtgørelse for manglende ansættelsesbevis. Hertil kom efterbetaling af løn fordi klinikejeren havde underbetalt Hanna.

Husk Derfor! at FADL hjælper dig med din faglig sag – også selvom sagen ikke hører under en af FADLs egne overenskomster med Danske Regioner.